Senter for laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold.

Blodprøvetaking på Helsehuset Fredrikstad 
 
Her vil pasienter tilhørende Fredrikstadområdet, som ikke har andre avtaler ved sykehuset, ha mulighet til å få tatt sine blodprøver. Ved oppstart vil det kun være blodprøvetaking hos oss, men etter hvert vil det også utføres enkelte analyser i blod og uriner.


De prøver som ikke analyseres lokalt sendes daglig til hovedlaboratoriet ved Sykehuset Østfold.
 
Åpningstider: 0800–1130 og 1230-1500
 
Åpningen av denne lokasjonen er en del av Sykehuset Østfolds strategi for å opprettholde god service og tilstedeværelse flere steder i fylket i tillegg til sykehuset i Moss, Fredrikstad og etter hvert på Kalnes.

 

Telefon: 69 86 84 10