Velkommen til Helsehuset Fredrikstad

Velkommen til Helsehuset Fredrikstad. Et supermoderne anlegg der både offentlige og private helsetjenester er samlet, for å bedre helsetilbudet til deg som bor i Fredrikstad.

Besøksbegrensninger på Akuttavdelingen/les mer

HH-eksteriør
HH-eksteriør