Telefon: 116117

 

Fredrikstad og Hvaler legevakt skal hjelpe deg hvis du får en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege dagen etter, eller på første virkedag.

 

Legevakten bruker inngang B, altså ved apoteket i Helsehuset, ut mot Fredrikstad Stadion.

 

Døgnåpent
 

Om Fredrikstad og Hvaler legevakt
Legevakten skal hjelpe deg hvis du får en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege.
Fredrikstad og Hvaler legevakt er et interkommunalt samarbeid mellom
Fredrikstad og Hvaler kommune.

 

Dette kan vi IKKE hjelpe til med:

 • Forlengelse av sykemelding

 • Legeerklæring eller helseattest

 • Fornying av resepter

 • Kontroll av kroniske sykdommer

 • Graviditetstester / ”angrepiller”

 

Ved ankomst

 1. Trekk kølapp

 2. Når ditt nummer lyser i displayet, går du til registreringsluken

 3. Når du skal inn til legen blir du ropt opp med navn

 

Registrering
Vennligst hold klart: Fødsels- og personnummer, frikort, navn på din fastlege og evt. EU-kort.

 

Ventetid
Pasienter blir prioritert etter medisinsk alvorlighetsgrad / fargekoding.

 • Rød

 • Gul

 • Grønn

Du vil oppleve at senere ankomne pasienter kan komme foran deg i køen.

 

Hastegrad Rød
Pasienten tas inn omgående. Eksempler: Mistanke om akutt hjertesykdom, alvorlig pustebesvær, store blødninger, alvorlig allergisk reaksjon.

 

Hastegrad Gul
Pasienten bør få hjelp innen 2 timer. Eksempler: Moderate kuttskader, høy feber med redusert allmenntilstand, akutte luftveisinfeksjoner.

 

Hastegrad Grønn
Kan vente til fastlegen åpner neste dag. Vurderes etter kapasitet. Eksempler: Øyekatarr, øreverk, hoste/øvre luftveisinfeksjon.

 

Betaling
Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell. Bankkort foretrekkes ved betaling, ikke kontanter. Dersom du ønsker betalingsgiro, blir du belastet et ekstra gebyr på kr. 50,-.
Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel. Forbruksmateriell er ikke fradragsberettiget og kan derfor ikke føres på frikortet.
 
Målgruppe
Alle som oppholder seg i kommunen.  

 

Kriterier
Du må oppholde deg i kommunen og ha behov for øyeblikkelig legehjelp.

Fredrikstad og Hvaler legevakt