Ambulansetjenesten

Avdeling ambulanse i Sykehuset Østfold skal ivareta befolkningens behov for ambulansebistand i hele fylket.

 

Vi ivaretar både akutte og planlagte ambulanseoppdrag.

Ambulansetjenesten utføres med atten ambulanser og to akuttbiler. Sammen med avdeling pasientreiser tilbyr vi flerbåretransport med helseekspress.

Ambulansetjenesten i Østfold og AMK-sentralen benytter det nye nødnettet.