Tildelingskontoret er der man søker om tjenester innenfor
om­rådet helse og velferd.

 

Telefon: 69 30 74 25

 

Send oss en e-post HER

 

Send e-post til virksomhetsleder HER

 

Kontoret utreder, ­koordinerer, saks­behandler og tildeler:

 

 • Trygdebolig

 • Senterleiligheter

 • Tildelingsbolig

 • Kommunale boliger

 • Husbankens boligtilskudd og startlån

 • Omsorgsbolig eldre

 • Omsorgsboliger til funksjons­hemmede

 • Omsorgsboliger psykiatri

 • Omsorgslønn

 • Brukerstyrt personlig

 • Assistanse

 • Trygghetsalarm

 • Korttidsopphold, av­lastning, rehabilitering og langtidsplass i sykehjem

 • Vederlagsberegning sykehjem

 • Dagopphold

 • Dagsenter eldre

 • Dagsenter funksjons­hemmede

 • Hjemmesykepleie

 • Praktisk bistand/­opplæring

 • Miljøarbeidertjeneste

 • Rus og psykisk helse­tjeneste

 • Avlastning i og utenfor

 • institusjon

 • Privatavlastning

 • Støttekontakt

Tildelingskontoret, helse og velferd,
Fredrikstad kommune