Telefon: 47 46 21 00

 

Overgrepsmottaket er et tilbud til alle over 14 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep. ­Tjenesten er gratis og har sykepleiere i døgnkontinuerlig ­beredskap, De har taushetsplikt og behandling er uavhengig av politi­anmeldelse. Tjenesten dekker hele Østfold.

 

Mottaket tilbyr

  • Spesialutdannet personell

  • Medisinsk undersøkelse for å avklare eventuell smitte og graviditet

  • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse. Dette må skje innen 7 dager, etter dette er det ikke mulig å finne DNA spor.

  • Formidling til bistandsadvokat som er gratis ved seksuelle overgrep.

  • Hjelp til politianmeldelse når dette ønskes

  • Omsorg i trygge omgivelser

Overgrepsmottaket, Fredrikstad kommune