Friskliv og mestring, avd. aktivitet
Fredrikstad kommune

Avdeling Aktivitet har ansvar for U3-psykiatrisk dagsenter, Britannia aktiv, Støttekontakttjenesten, samfunnskontakt og kommunale verger.

Støttekontakttjenesten og samfunnskontakten vil være lokalisert på Helsehuset.

 

Støttekontakttjenesten har ansvar for tilrettelegging av støttekontakt tiltak, etter innvilget vedtak. Tiltakene skal baseres på dine interesser, behov og forutsetninger.

Støttekontakttiltakene organiseres på tre måter:

  • Deltagelse i en aktivitetsgruppe

  • Fritid med bistand (FmB), ettindividuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

  • Individuell støttekontakt                                                                                    

 

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid
eller komme ut av en isolert tilværelse. Målgruppen er personer som har behov for støttekontakttjeneste på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

 

Søknad om Støttekontakt behandles av virksomhet tjeneste og boligtildeling og kan sendes til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

 

Samfunnskontakten har oppfølging av personer med rusrelaterte problemer og vanskeligstilte på boligmarked som er i behov for kommunale tjenester. Samfunnskontaktens særlig arbeidsområder:

  • Skal arbeide for å sikre styrket bo-, sosial-, og helsemestring

  • Følger opp enkeltbrukere og har gruppeaktivitet

  • Ansvar for boligskolen.

  • Skal bidra til at personer kan nyttiggjøre seg aktiviteter som gir mestring og læring og et styrket sosialt nettverk