Friskliv og mestring, Fredrikstad kommune

Trenger du hjelp til å fungere i hverdagen? Psykisk eller fysisk sykdom, sosiale hemninger eller rusproblemer skaper ofte utfordringer for å oppnå god livskvalitet. Kommunen har mange ressurser for å hjelpe.

Les mer om Friskliv og mestring på Fredrikstad kommunes hjemmesider her

 

Ingeborg Anette Mjelde, etatssjef

Epost: ingmje@fredrikstad.kommune.no

Telefon: 94159640

 

Kontaktinformasjon administrasjon:

Epost: friskliv@fredrikstad.kommune.no

Telefon: 69306760