Feltpleien, Fredrikstad kommune

Feltpleien er et lavterskel helsetilbud for rusavhengige over 18 år. Rusavhengige kan komme til Feltpleien uten timeavtale, og i den tilstand de er. Tilbudet er gratis.

 

Telefon: 69 30 57 58 Mobil: 40 43 70 71

 

Åpent: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.

 

Vi tilbyr:

  • Sprøytebytte

  • Sårbehandling

  • Samtale og informasjon om helse

  • Kontakt med fastlege, etablert helsetilbud

  • Ruskonsulent eller andre instanser

  • Tannhelsetilbud

  • Vaksinasjon hepatitt A og B

  •  Kartlegger behovet for helsehjelp.