Akuttavdelingen, Fredrikstad kommune

Blir du så syk at du trenger korttids sengeplass, kan du få det på Helsehuset Fredrikstad – under samme tak som legevakten. Tyve
senger på Helsehuset Fredrikstad er beregnet for akutt syke.

 

Fredrikstad kommunes akutt­avdeling har 20 senger for øyeblikkelig hjelp og korttids­behandling. Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold er blitt til ved et samarbeid mellom kommunen og Sykehuset Østfold. Tilbudet er lov­pålagt og en del av samhandlingsreformen.

 

Telefon: 69 30 68 90

 

BESØKSBEGRENSNING PÅ AKUTTAVDELINGEN

 

Akuttavdelingen vil skjerme pasientene mot smitte og begrenser besøk pga. smittesituasjonen i Fredrikstad.

  • Hver enkelt definerer 1 pårørende som kan komme på besøk.

  • Besøk avtales på forhånd på telefon 69306890.

  • Ett besøk om dagen.

  • Besøkende kan kun oppholde seg på pasientrom.

  • Besøkstid mellom kl 11-19.